Ulaganje u srebro i druge plemenite metale

Ulaganje u srebro i druge plemenite metale

Ulaganje u srebro je slično ulaganju u zlato

Čisto srebro

Ulaganje u srebro je vrlo sigurno, ako se vodite principima sigurnog ulaganja.

Dobro je pročitati ove upute o sigurnom ulaganju u zlato: https://www.otkupzlata.biz/ulaganje-u-zlato/sigurno-ulaganje-u-zlato.html

Prvo i osnovno je da se poznaje tržišna cijena srebra, cijena srebra se utvrđuje jednom na dan u Londonu. Po cijeni srebra se srebro prodaje i kupuje na tržištu. Vaša kupovna ili prodajna cijena može malo da bude veća ili manje od tržišne cijene. Sve ostalo su manipulacije kojih se trebate čuvati.

Način ulaganja u srebro

Kada se kupuje, treba jednostavno kupovati po tržišnoj cijeni ili po cijeni nižoj od tržišne cijene.

Ko kupuje po tržišnoj cijeni, čekaće nešto više na povrat ulaganja i na profite. Recimo da je tržišna cijena €500, neko kupi 30 kilograma srebra, to je €15,000 eura vrijednosti. Sačeka možda par tjedana, cijena srebra bude €550, onda to sve proda i profit je €1500. Kada se kupuje po tržišnoj cijeni, određeni rizici ipak postoje.

Mnogi se odlučuju na dugoročna ulaganja, pa tako ulažu u srebro i čekaju godinama da bi ga prodali i ostvarili profite.

Srebro podliježe PDV sustavu u Europskoj Uniji i Hrvatskoj

Kupovinu treba obavljati samo na zakonski siguran način, jer je srebro u sustavu PDV-a, kako u Hrvatskoj tako i u EU, osim u vidu monetarnog srebra.

Zlato je oslobođeno PDV-a u EU, tako je više dostupno za ulaganje privatnicima.

Ali srebro, koje je uvijek u sustavu PDV-a unutar EU, osim srebrnih novčića, pruža mogućnost ulaganja prvenstveno kroz firme koje su u sustavu PDV-a unutar EU.

Firma onda može da kupi srebro, plaćajući PDV, kasnije da ga proda, dobivajući PDV od kupca srebra.

Mogućnosti za ulaganje u srebro putem EU kompanije

Moguće je osnovati firmu koja ima najmanje birokracije, koja unutar EU kupuje ili prodaje srebro i druge metale, koja jeste u sustavu PDV-a unutar EU -- ali, koja ne mora da plaća poreze na dobit ili se taj porez može kompletno izbjeći.

Kontaktirajte nas, ako želite takvu uslugu.

Kupovina srebra u Hrvatskoj se isplati samo za firme koje su registrirane u Hrvatskoj i koje će srebro onda dalje ili izvesti, pa prodati ili prodati lokalno. Samo na taj način se riješava problem sa PDV-om.

Srebro se naravno kupuje dosta i na crno, ali velike količine srebra, koje su potrebne radi sigurnog ulaganja u srebro, teško se kupuju na crno, a još teže prodaju.

Prema tome, srebro je likvidno samo kad se postupa ispravno i u skladu sa EU i HR regulativom.

Prodaja srebra je osigurana

Prodaja srebra, kao i drugih plemenitih metala je uvijek osigurana u inozemstvu.

Ali, ako ne znate kome i kako da prodate srebro, onda nećete dobiti sve informacije potrebne da obavite sigurno ulaganje u srebro.

Kontaktirajte nas za savjete o prodaji ili kupovini srebra.

Primjer ulaganja u srebro

Primjer ulaganja u srebro:

  1. Tržišna cijena je €540 na kilogram;

  2. Firma kupi 100 kilograma čistog srebra 999‰ po cijeni od €523;

  3. Firma pri tome plaća PDV firmi koja prodaje; to povećava cijenu;

  4. Ako se radi samo o ulaganju, firma će od države dobiti PDV nazad;

  5. Firma prodaje srebro bilo po tržišnoj cijeni bilo po kasnijoj povećanoj cijeni;

  6. Prilikom prodaje, postoji PDV, ali se anulira na gore navedeni način;

  7. Prilikom izvoza, firma nema problem sa PDV-om;

To je siguran način ulaganja u srebro. Isto se može izvesti sa firmom unutar EU, koju svako u Hrvatskoj može posjedovati ili biti njen vlasnik.

Prodaja srebra je osigurana, jer je srebro likvidno u inozemstvu, slično kao i novac, ako se zna gdje se može prodati.

Obratite nam se.

Kontaktirajte RCD otkup zlata

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Ako tražite bolje cijene ili želite prodati zlato, kontaktirajte nas.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: