Trgovinski zastupnik kod firme GOLDIVANTI LP

Trgovinski zastupnik ili zastupnica

Zastupnik ili zastupnica naše tvrtke sklapa ugovor sa nama o trgovinskom zastupanju naše tvrtke. Obaveze zastupnika su da se brine da naši klijenti sklapaju ugovore s nama, ugovor o prodaji ili kupnji zlata, ugovore o obradi ili rafiniranju zlata, ugovore o prodaji investicijskog zlata i druge slične poslovne ugovore.

Kvalifikacije zastupnika

Mi svima nudimo mogućnost da zastupaju naše poslovanje i da zarade provizije. Dovoljno je raditi po instrukcijama, ali i za rad po instrukcijama potrebna je određena doza iskustva, znanja i želje.

Zastupnici moraju da ispunjavaju slijedeće osnovne kvalifikacije:

Zastupnici nisu zaposleni, jer nemaju radno vrijeme i ne rade po ugovoru o radu. Zastupnici rade po ugovoru o trgovinskom zastupanju, po Zakonu o obveznim odnosima.

Obaveze zastupnika

Zastupnica

Zastupnik ne može da radi za svoj račun niti za svoj vlastiti interes, a ne može ujedno biti i zastupnik druge slične firme.

Zastupnik ima slijedeće obaveze:

Zastupnik sklapa ugovore u ime naše tvrtke ili neke povezane tvrtke. Djeluje u skladu sa pravilnikom našeg poslovanja.

Provizije

Provizije se plaćaju po učinku. Troškove nadoknađuje naša firma.

Zastupnik ne mora da sklopi ugovor sa osobom direktno, dovoljno je da nam je preporučio neku osobu, na osnovu sklopljenog posla sa novim klijentom, plaćamo provizije zastupniku.

Provizije su dovoljno velike da se u nekoliko obavljenih radnih dana može dobiti ona suma novca koja se uobičajeno dobije za mjesec dana zaposlenje.

Provizije se isplaćuju na žiro račun, zajedno sa mirovinskim i zdravstvenim doprinosima.

Kolike mogu biti provizije?

Provizija zastupnika zavisi od posla koji se ugovori, dogovori ili obavi. Imamo razne grupe poslova: otkup zlata, zastupanje strane firme RAFINERIJA ZLATA D.O.O. i kupnja zlata od lokalnih firmi, kupnja zlata na međunarodnom nivou, zastupanje i predstavljanje ulaganja u zlato i prodaje zlatnih poluga u Sloveniji ili predstavljanje ulaganja u zlato i zlatne poluge ili zlatnike ili poslovi sa dijamantima.

Za neke poslove su provizije 30% od našeg profita i takve se provizije plaćaju tako dugo koliko klijent nama prodaje ili kupuje zlato ili bude u poslovnom odnosu.

Trajno zaposlenje u odnosu na trgovinskog zastupnika

Trgovinski zastupnik nije trajno zaposlen. Ne morate nam slati svoju ponudu, ako ste vrlo uvjereni da je Vama potrebno "trajno zaposlenje" ili da je "trajno zaposlenje sigurno", a da ovaj posao trgovinskog zastupnika nije siguran. Jer i mi imamo pogled sa svoje strane, nama su potrebni sigurni ljudi.

Osoba koja je sposobna, obrazovana, pismena i koja zna nešto malo o Excel-u, Internetu, Skype-u i osnove matematike i ima sposobnosti ugovaranja poslova i razgovaranja i pregovaranja sa strankama, takva osoba ima sve uvjete potrebne za ovaj posao trgovinskog zastupnika.

Posao kod nas nije statičan i nije na jednom mjestu. Što ste više angažirani, to ćete više provizija dobiti. Što više putujete, to Vam više plaćamo. Ako želite privlačan posao u kojem upoznajete uvijek nove ljude i putujete na nova mjesta, kod nas ste na pravom mjestu.

Iako naša firma za plaćanje zastupnika mora da plati više nego za plaće trajno zaposlenih, ovaj način rada je vrlo pogodan, jer mi plaćamo po učinku, a od zastupnika se traži odgovornost u izvršavanju poslova.

Ali, poslovi se izvršavaju naravno po instrukcijama i uputama. Ko radi po našim uputama, može i da zaradi. Provizija zastupnika može da bude znatno veća od neke "trajne" plate.

Kontaktirajte RCD otkup zlata

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Ako tražite bolje cijene ili želite prodati zlato, kontaktirajte nas.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: