Člana uprave, direktora ili glavnog administratora TRAŽIMO

Člana uprave, direktora ili glavnog administratora za knjigovodstvo i financije TRAŽIMO

Člana uprave, direktora ili glavnog administratora za knjigovodstvo i financije TRAŽIMO za našu firmu, sa sjedištem u Velikoj Britaniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu, ali na području Afrike u Tanzaniji i Ugandi, za obavljanje administracije za našu firmu i povezane firme, za unos knjigovodstvenih transakcija, obračune provizija, PDV-a, bilanci, kao i za upravljanje i menadžment.

Član uprave ili direktor vodi poslove i širi poslovanje putem već unaprijed napravljene strategije. Stalno je u komunikaciji, koristi Internet tehnologije, telefon, faks i pisma za komunikaciju sa klijentima, osobljem i partnerima. Kontaktira uvijek nanovo firme, potencijalne klijente, razgovara sa klijentima i priprema termine za kupoprodajne sastanke. Na svom terenu obavlja kupoprodaju plemenitih metala.

Poslove odrađuje uglavnom direktno sa našeg mjesta poslovanja u Ugandi ili Tanzaniji. U komunikaciji je tokom radnog vremena i izvan radnog vremena, uvijek kada se klijenti i partneri javljaju na telefon. Vodi računa o upisivanju svake komunikacije u baze podataka CRM putem Interneta i sastavlja planiranje termina. Kontaktira nove ljude i bavi se Internet marketingom u svrhu pronalaženja novih klijenata, zastupnika i partnera. Mora biti kompletno neutralan u odnosu na ljude druge vjere, boje kože, narodnosti, pripadnosti po bilo kojem osnovu. Naša je firma u globalnim poslovima i pruža globalne usluge širom Europe i svijeta.

Od člana uprave ili direktora se očekuju rezultati. Molimo osobe koje isključivo gledaju na svoju plaću, a ne razumiju da moraju da kao direktor ostvaruju rezultate, da se ne javljaju.

Potrebno je poznavati slijedeće:

Osoba može biti sa bilo kojeg područja svijeta i treba znati srpskohrvatski jezik.

Kontaktirajte RCD otkup zlata

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje. Ako tražite bolje cijene ili želite prodati zlato, kontaktirajte nas.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: